Медичні огляди працівників певних категорій

Медичні огляди працівників певних категорій

Головне управління Держпраці  нагадує, що, згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийомі на роботу) та періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або де є потреба у професійному доборі, щорічного обв’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

             Процедура організації та проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників визначена Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

             Згідно з п. 1.3 Порядку, обов’язкові попередній (при прийомі на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими, небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічний для осіб, віком до 21 року.

             Згідно з п. 2.2 Порядку, заклади санітарно-епідеміологічної служби (зараз – регіональні Управління Держпраці) за заявою роботодавця або його представника визначають категорії працівників, які підлягають попереднім чи періодичним медичним оглядам, та складають до 1 грудня кожного року Акт визначення категорій працівників, які підлягають попереднім (при прийомі на роботу) та періодичним (протягом трудової діяльності) медичним оглядам.

             Згідно з п. 2.3 Порядку, на підставі Акту роботодавець складає протягом місяця (до 1 січня) поіменні списки працівників, які підлягають періодичним  медичним оглядам, погоджує їх в санітарно-епідеміологічній станції (зараз – регіональному Управлінні Держпраці).

             Згідно з п. 2.4 Порядку, для проведення попередніх чи періодичних медичних оглядів працівників роботодавець повинен укласти договір із закладом охорони здоров’я та надати йому списки осіб, які підлягають  медичному огляду.

             Згідно з п. 2.5 Порядку, роботодавець за власний рахунок забезпечує організацію проведення медичних оглядів працівників підприємства.

             Згідно з п. 3.6 Порядку, роботодавець відсторонює від роботи працівників, які не пройшли у встановлений термін медичний огляд, та не допускає до роботи працівників, яким за медичними висновками така робота протипоказана за станом здоров’я.

              Проте, якщо наказом по підприємству працівнику заборонена робота в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів, які йому протипоказані за станом здоров’я, то, відповідно, виключений їх вплив на нього. Якщо це можливо зробити у відповідних виробничих умовах, то працівник може залишатися в своїй професії, якщо ні, то роботодавець, згідно зі ст. 40 п.2 Кодексу законів про працю, має право звільнити працівника за станом здоров’я. Наказу по підприємству, в якому працівнику вказана заборона на виконання робіт в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів, які йому протипоказані за станом здоров’я, достатньо для врегулювання даного питання. З наказом ознайомлюють під підпис як самого працівника, так і його безпосереднього керівника.

        Згідно з п. 2.16 Порядку, медична комісія кожному працівнику видає медичну довідку про проходження попереднього чи періодичного медичного огляду.

        Згідно з п. 2.17 Порядку, за результатами періодичних медичних оглядів працівників (протягом місяця після їх завершення) медична комісія оформлює Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду. Акт підписується в тому числі й представниками регіонального Управління Держпраці.


https://u.to/fWBpHA

За матеріалами hitjob.com.ua

всі новини

Роздрукувати сторінку


Нагору Назад