Навчання в Харкові
Вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (АВВ МВС)


Відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки кадрів до Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України приймаються громадяни України, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, базову вищу освіту або академічну ...

Харків
61001, м. Харків, пл. Повстання, 3
(057) 732-87-58, 739-26-79
mail@uvv.kharkov.ukrtel.net
avv.gov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого


Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

Національна юридична академія України має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечує ...

Харків
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
(057) 704-11-20, 704-92-49
kancel@nulau.edu.ua
jur-academy.kh.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (НАУ ХАІ)


Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" є єдиним в Україні спеціалізованим вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який комплексно готує кадри по проектуванню і виробництву всіх типів літальних апаратів, авіаційних і ракетних двигунів, електрообладнання та ...

Харків
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17
(057) 788-40-09, 788-43-13
khai@khai.edu
www.khai.edu e-mail: khai@khai.edu


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ)


Шлях Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у незалежній Україні, це шлях до вступу в Болонський процес, до інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Історія Харківської політехніки з моменту її започаткування стала невід’ємною ...

Харків
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21
(057) 700-15-64, 707-66-34
omsroot@kpi.kharkov.ua
www.kpi.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ)


Національний університет цивільного захисту України – це провідний вищий навчальний заклад МНС України IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профілю не тільки в Україні, а й в країнах СНД.

Національний університет цивільного ...

Харків
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
(057) 700-31-71, 707-34-06
post@nuczu.edu.ua
www.apbu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Національний фармацевтичний університет (НФУ)


Національний фармацевтичний університет – вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентноспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної ...

Харків
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
(057) 706-35-81, 706-30-68
mail@ukrfa.kharkov.ua
www.ukrfa.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Українська державна академія залізничного транспорту (УДАЗТ)


Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ) створена на базі Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у вересні 1930 року.

Сьогодні Українська державна академія залізничного транспорту - це сучасний вищій навчальний заклад IV рівня акредитації, ...

Харків
61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
(057) 730-10-13, 732-28-25
kart@kart.edu.ua
www.kart.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)


Українська інженерно-педагогічна академія – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України. Академія широко відома за межами України, вона є членом Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP).

Українська інженерно-педагогічна ...

Харків
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16
(057) 733-79-44, 731-28-62
rector@uipa.kharkov.ua
uipa.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківська гуманітарно-педагогічна академія


Харківська гуманітарно-педагогічна академія готує педагогів для загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів.

В академії склалася і стабільно працює система виховної роботи, яка стимулює професіоналізм студентів, розкриває їхні потенційні творчі можливості. Створюються умови ...

Харків
61050, м. Харків, пров. Руставелі, 7
(057) 732-46-30, 732-87-33
hgpa@kharkov.com
www.hgpi.kharkov.com


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)


Харківська державна академія дизайну і мистецтв є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, що готує кадри дизайнерів промислових виробів, фахівців у сфері графічного дизайну, проектування інтер'єрів, декоративних тканин, одягу, фахівців торгово-промислової реклами, фірмового стилю й упакування.

Харків
61002, м. Харків, вул. Червонопрапорна, 8
(057) 706-15-60, 706-15-62
academy@ksada.edu.ua
ksada.org


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківська державна академія культури (ХДАК)


Харківська державна академія культури сьогодні – сучасний вищий культурологічно-мистецький навчальний заклад України загальнодержавної форми власності, акредитований (у повному обсязі) за IV рівнем.

В Харківській державній академії культури сформований висококваліфікований професорсько-викладацький ...

Харків
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
(057) 731-51-05, 731-15-04
pri-kom@ic.ac.kharkov.ua
www.ic.ac.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК)


Харківська державна академія фізичної культури - провідний спортивний вуз Слобожанщини, що з 2001 р. став першою в Украйні державною академією фізичної культури.

В 1991 р. на базі вузу створено перший у галузі Слобожанський навчально-науково-спортивний комплекс. Крім академії, до нього ...

Харків
61022, м. Харків, вул. Клочківська, 99
(057) 705-23-01, (057) 705-23-01
infiz@kharkov.ukrtel.net
hdafk.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)


Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) - сучасний навчальний заклад державної форми власності, акредитований за IV рівнем. Сьогодні це один з провідних університетів України з підготовки фахівців для підприємств ресторанного, готельного та туристичного господарств, торгівлі, ...

Харків
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333
(057) 336-89-79, 349-45-16, 337-95-91
hduht@kharkov.com
www.hduht.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (ХІФ)


Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі - державний освітній заклад, який підпорядковується Мiнiстерству фiнансiв України.

Навчальний заклад здійснює підготовку фахiвцiв за денною та заочною формами навчання:
бакалавр - ...

Харків
61003, м. Харків, пров. Плетньовський, 5
(057) 731-35-56, 731-33-65, 731-15-31
kfuduefin@gmail.com
khif.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (ХІБС УБС НБУ)


Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)", який надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти з напряму підготовки "Економіка ...

Харків
61174, м. Харків, проспект Перемоги, 55
(057) 337-99-96, 338-55-81
khibs@khibs.edu.ua
khibs.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)


Харківський національний автомобільно-дорожній університет нині є навчальним закладом 4-го рівня акредитації. Сьогодні в університеті готують інженерів для автомобільної та дорожньо-будівельної галузей на таких факультетах:
автомобільному,
дорожньо-будівельному,
механічному,
мехатроніки ...

Харків
61002, м. Харків, вул. Петровського, 25
(057) 700-38-66, 707-37-82
abitur@khadi.kharkov.ua
www.khadi.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний економічний університет (ХНЕУ)


Харківський національний економічний університет є державним вищим навчальним закладом вищого, IV рівня акредитації, що знаходиться в віданні Міністерства освіти і науки України.

На сьогодні, Харківський національний економічний університет є провідним спеціалізованим вищим навчальним ...

Харків
Харківський національний економічний університет (ХНЕУ)
(057) 702-03-04, 702-18-37
mail@hneu.edu.ua
www.hneu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди (ХНПУ)


До складу Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди входять 17 факультетів, об'єднаних у 4 інститути:
Українського козацтва,
Економіки і Права,
Мов Миру,
Інститут післядипломної освіти.

У науково-навчальний комплекс Харківського ...

Харків
61002, м. Харків, вул. Артема, 29
(057) 700-69-09, 68-14-34
priimalna@hnpu.edu.ua
www.pu.ac.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка (ХНТУСГ)


До структури Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Василенка (ХНТУСГ) входять 5 основних навчально-наукових інститутів, що здійснюють підготовку за 16 спеціальностями.

30 кафедр забезпечують навчання студентів по гуманітарних, фундаментальних, загальноiнженерних ...

Харків
61002, м. Харків, Артема, 44
(057) 700-38-88, 700-39-15
khstua@Lin.com.ua
www.khntusg.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА)


Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) - сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований за вищим (четвертим) рівнем, який готує інженерні та наукові кадри переважно для Північно-східного регіону України, а також успішно вирішує науково-технічні ...

Харків
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40
(057) 700-10-66, 700-02-50, 700-07-47
office@kstuca.kharkov.ua
www.kstuca.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС)


Харківський національний університет внутрішніх справ - один з найпотужніших центрів відомчої освіти та науки України, взірець підготовки правоохоронців та правознавців нової генерації, самовідданого наукового пошуку, високого професіоналізму, бездоганного несення служби та формування в очах громадськості ...

Харків
61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27
(057) 73-98-186, 73-98-110, 73-98-300
abit@univd.kharkov.ua
www.univd.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ)


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – провідний науковий та навчальний заклад України з понад 200-річною історією свого існування.

У рейтингу кафедри ЮНЕСКО "Топ-200 Україна" за результатами 2009 року Харківський національний університет посів третє місце ...

Харків
61077, Харків-77, пл. Свободи, 4
(057) 707-53-75, 707-52-70, 707-55-00
postmaster@univer.kharkov.ua
www.univer.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського (ХНУМ)


Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського (ХНУМ) - один із провідних мистецьких вузів України, науково-методичний центр музичної і театральної освіти Слобожанщини.

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського готує бакалаврів, спеціалістів ...

Харків
61003, м. Харків, м-н Конституції, 11/13
(057) 731-10-95, 731-10-95
num.kharkiv@gmail.com
www.dum.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ)


Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ) - сучасний науковий і навчальний комплекс, який здійснює підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра та через аспірантуру і докторантуру - кандидатів і докторів наук.

Харків
61002, м. Харків, вул. Революції, 12
(057) 707-31-09, 707-33-26
rectorat@ksame.kharkov.ua
www.ksame.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)


Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) - один із найстаріших вищих навчальних закладів України.

Харківський національний університет радіоелектроніки сьогодні - це вищий навчальний заклад, що динамічно розвивається. З концентрації науково-технічного і науково-педагогічного ...

Харків
61166, м. Харків, пр. Леніна, 14
(057) 702-10-13, 702-17-20
abitur@kture.kharkov.ua
kture.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський університет Повітряних Сил ім. Кожедуба (ХУПС)


Харківський університет Повітряних Сил являє собою провідний багатопрофільний вищий навчальний заклад, що має високий науково-педагогічний потенціал, міцну навчально-матеріальну базу, здатний готувати висококваліфікованих військових та цивільних фахівців, а також сучасні науково-педагогічні кадри.

Харків
61023, м. Харків-23, вул. Сумська, буд. 77/79
(057) 700-21-65, 704-96-93, 702-14-24
info@hups.mil.gov.ua
www.hups.mil.gov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківське державне вище училище фізичної культури №1


Засновником Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 є Міністерство освіти і науки, молодi та спорту України

У структурі училища є навчальні класи загальноосвітньої школи-інтернату II – III ст. для здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти на рівні ...

Харків
61070, Харківська обл., м. Харків, вул. Фронтова, 3
(057) 343-11-32
hgvufk1@mail.ru
www.ufk1.overtime.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Медичний коледж ХНМУ


Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі:
базової загальної середньої освіти за спеціальностями "Лікувальна справа" (кваліфікація фельдшер), "Сестринська справа" (кваліфікація медична сестра);
повної загальної середньої освіти за спеціальностями ...

Харків
61177, Харківська обл., м. Харків, вул. Тінякова, 11
(057) 372-11-79, 372-17-87
dvnzkhmu@ukr.net
www.knmu.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківське музичне училище ім. Б. М. Лятошинського


Нині в училищі діє вісім відділень:
фортепіано,
теорія музики,
оркестрові струнні інструменти,
оркестрові духові та ударні інструменти,
народні інструменти,
спів,
хорове диригування,
музичне мистецтво естради.

Щорічно училище проводить ...

Харків
61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 1А
(572) 732-94-42
не вказано
hmu.gvk-group.com


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту


Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту – вищий навчальний заклад, який забезпечує розвиток спортивних здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з відповідних видів спорту, здобуття учнями відповідно базової (8-9 класи) ...

Харків
61070, Харківська обл., м. Харків, вул. Помірки, 27
(057) 315-12-94
inter-sport@bk.ru
hovufks.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський базовий медичний коледж № 1


Харківський базовий медичний коледж № 1 є правонаступником фельдшерської школи, створеної в м. Харкові у 1845 році.

В період Великої Вітчизняної війни лікарня і фельдшерська школа були зруйновані. Відновила свою діяльність фельдшерська школа в 1943 році після визволення міста Харкова, ...

Харків
61002, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Революцiї, 3
(057) 706-39-66
hbmk1@ukr.net
hbmk.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕУ


Форма навчання: денна (бюджет та контракт)

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки, на базі 11 класів – 3 роки

Студенти, які навчаються на базі 9 класів, одночасно з дипломом молодшого спеціаліста отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Співпраця ...

Харків
61003, Харківська обл., м. Харків, вул. Кооперативна, 10
(057) 728-17-97
Gidromet@ukr.net
gidromet.ucoz.org


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва


Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва на сьогоднішній день – це один з найстарших навчальних закладів Харкова і України, передісторія створення якого починалася більш, ніж 137 років тому, на початку 70-х років 19 століття.

Сьогодні колективом технікуму інтенсивно ...

Харків
61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Дмитрівська, 26
(057) 712-47-85, 777-09-10
xemttс@bk.ru
xemttc.at.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський кооперативний торгово-економічний коледж


Коледж знаходиться в місті, яке є старовинним історичним центром освіти, науки, промисловості та культури України.

Вища освіта Харківщини - це 91 вищій навчальний заклад І-ІV рівнів акредитації. В них навчається понад 269 тис. студентів, але незважаючи на високу конкуренцію престиж коледжу ...

Харків
61010, Харківська обл., м. Харків, Нетеченська набережна, 14а
(057) 731-54-49
coopteh@kharkov.ukrtel.net
xktek.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський комп'ютерно-технологічний коледж НТУ ХПІ


Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" є відокремленим структурним підрозділом НТУ "Харківський політехнічний інститут". Метою діяльності Коледжу є:
здійснення освітньої діяльності з підготовки ...

Харків
61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Красіна, 4
(057) 707-68-37, 707-67-39
vit.ntu.hpi@mail.ru
www.kpi.kharkiv.edu


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський медичний коледж №2


Історія нашого навчального закладу – це змістовна і яскрава сторінка літопису нашого міста, яку відкрили у 1937 році.

Тридцяті роки. Індустріалізація й колективізація всієї країни. Рішенням облвиконкому 1937 року відкрито Харківську зуболікарську школу. Розташована вона була на вулиці ...

Харків
61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Стадіонний проїзд, 10
(057) 392-15-78
medcollege@ukrpost.ua
khmk2.ucoz.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський патентно-комп'ютерний коледж


Харківський патентно-комп’ютерний коледж є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, що заснований у 1922 році постановою Раднаркому України, як технологічний технікум з підготовки фахівців для легкої промисловості. З 1962 року навчальний заклад стає Харківським електротехнічним ...

Харків
61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Петровського, 18
(057) 700-48-17
kpcc@pisem.net
hpcc.kh.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ


Наразі Харківський торговельно-економічний коледж займається фундаментальною підготовкою конкурентоспроможних фахівців у бізнес-сфері, за сучасними спеціальностями для підприємств різних форм власності. За порівняно короткий термін існування коледж підготував велику кількість професіоналів своєї справи, ...

Харків
61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, 202
(057) 340-26-51, 340-45-43, 340-26-51
hteb@yandex.ru
www.htek.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну


На сьогодні ХКБАД по праву вважається одним з найавторитетніших ВНЗ І рівня акредитації з підготовки техніків будівельників і архітекторів. За дорученням Міністерства освіти і науки України групою викладачів в коледжі розроблено Галузеві стандарти вищої освіти за спеціальністю "Будівництво та експлуатація ...

Харків
61003, Харківська обл., м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6
(057) 731-23-98, 731-29-86
hbd@hkbad.com.ua
hkbad.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат імені Ф. Г. Ананченка


Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф. Г. Ананченка заснований у липні 1935 року, коли у місті Харкові була відкрита перша в Україні професійно-технічна школа для інвалідів з підготовки рахівників.

У січні 1967 року Харківська середня спеціальна школа-інтернат перейменована ...

Харків
61064, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 133
(057) 370-30-52, 370-51-84, 370-20-19
huet@list.ru
khoeti.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Коледж Національного фармацевтичного університету


Дата створення Коледжу як навчального закладу відраховується від моменту організації у 1946 році Харківського хіміко-індустріального технікуму (Розпорядження Ради Міністрів СРСР № 4212-Р від 30.03. 1946 р.), який у 1955 році змінив назву на хіміко-механічний (Наказ Мінхімпрому № 410 від 27.08. 1955 р.).

Харків
61140, Харківська обл., м. Харків, вул. О. Невського, 18
(057) 737-22-88, 736-03-54
СollegeNFaU@ukr.net
nfau.in.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківський радіотехнічний технікум


Більш ніж за півстолітню історію Харківський радіотехнічний технікум залишає за собою одне з перших місць серед вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації. За роки свого існування в технікумі пройшли навчання десятки тисяч студентів.

Нині цей сучасний навчальний заклад зі своїми ...

Харків
61057, м.Харків, вул.Сумська, 18/20
(057)731-17-11, 731-32-38
hrtt@ukrpost.ua
xrtt.kharkov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013

Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА)


Харківська державна зооветеринарна академія - державний заклад освіти IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

В Харківській державній зооветеринарній академії працюють такі факультети:
Факультет менеджменту,
Технологічний факультет,

Дергачі
62341, Харківська область, Дергачівський район, смт Мала Данилівка
05763) 57-4-73, 57-4-23, 57-5-88
zoovet.kharkov@gmail.com
www.zoovet.kh.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

14.05.2013